“Waardevolle lokale projecten verdienen ondersteuning”

Veneco is de intercommunale voor streekontwikkeling voor 21 steden en gemeenten rond Gent. Eén van de vijf regio’s binnen Streekfonds Oost-Vlaanderen is #Regiokracht. Vanuit hun maatschappelijke doelstelling twijfelde Veneco niet om van in het begin mee aan boord te stappen om #Regiokracht te ondersteunen.

Wij spraken bij Veneco met Marieke Van Eyghen, coördinator streekontwikkeling over hun engagement.

Logo - Veneco

Waar zijn jullie bij Veneco precies mee bezig ?

“Wij bieden lokale besturen een dienstverlening aan rond projectontwikkeling, ruimtelijke planning, lokale economie, mobiliteit, onroerend erfgoed, klimaat en energie. We werken als verlengstuk van de aangesloten lokale besturen en faciliteren projecten met een duidelijke, rechtstreekse meerwaarde voor de gemeenten. “

Jullie hebben niet getwijfeld om structurele partner te worden van #Regiokracht ?

“Vanuit onze maatschappelijke rol om samen met de lokale besturen te werken aan een duurzame, welvarende regio in groei, was dit een vanzelfsprekende keuze. Ook de burgemeesters, die wij regelmatig ontmoeten, waren hiervoor onmiddellijk gewonnen. De projecten die we binnenkort ondersteunen komen mens en omgeving ten goede, daar zet ook Veneco als organisatie op in.”

Welke meerwaarde biedt #Regiokracht als streekfonds aan Veneco ?

“Binnen een regionaal kader doen we stap per stap aan streekontwikkeling. Soms gaat het om grote infrastructuurwerken, dan weer een meer dienstverlenende rol voor de lokale besturen. Ook initiatieven rond klimaat of mobiliteit staan op onze agenda.

Onze ambitie is ook om kleinere projecten die waardevol zijn voor de streek mee te kunnen ondersteunen. Met de omkadering die #Regiokracht aanbiedt, krijgen deze lokale projecten een financieel duwtje in de rug. Daar zetten we graag onze schouders mee onder.”

Hoe pakken jullie dit concreet aan ?

“Naast de financiële ondersteuning als structurele partner van #Regiokracht zie ik zeker nog andere domeinen waar we elkaar kunnen versterken.

Het mee bekendmaken van #Regiokracht bij de lokale besturen. We organiseren thematische overlegmomenten rond onder andere klimaat, energie, mobiliteit en onroerend erfgoed. Dat zijn de plaatsen waarop we #Regiokracht onder de aandacht brengen bij de lokale ambtenaren. Zij hebben vaak een goed zicht op wat er al leeft in hun stad of gemeente. Zo kunnen zij nieuwe projecten mee detecteren.

De expertise en het netwerk in onze regio zullen we inzetten om de community rond het streekfonds te versterken. Als we rond bedrijventerreinen aan de slag zijn, spreken we zeker de bedrijfsleiders aan om zich ook mee te engageren voor #Regiokacht.”

Wanneer worden de eerste pilootprojecten bekendgemaakt ?

“In het voorjaar van 2021 zullen de eerste pilootprojecten bekendgemaakt worden.

Aansluitend starten zij een crowdfundingcampagne op waarbij ze 50% van het vooropgestelde budget inzamelen. Zo creëren ze een draagvlak voor hun lokaal initiatief.

Met #Regiokracht verdubbelen we dit bedrag tot maximum € 5.000. Nadien kunnen de initiatiefnemers hun project uitvoeren.

Deze pilootprojecten worden ‘ambassadeurs’ en zullen als voorbeeld dienen om de werking van #Regiokracht verder te laten groeien.”

Heb je met het eindejaar in zicht, nog een boodschap die je wil meegeven ?

“Waardevolle initiatieven verdienen het om de nodige ondersteuning te krijgen. Dit gebeurt al via de vele enthousiaste vrijwilligers in het project zelf natuurlijk. Ook de buren, vrienden kunnen via een kleine gift een verschil maken tijdens de crowdfunding. En het kan natuurlijk ook een groter engagement zijn van een bedrijf als partner van #Regiokracht.

Uiteraard zullen we ook de burgemeesters warm maken om het peterschap op te nemen van de projecten in hun gemeente.

Het mooie aan #Regiokracht is dat het lokale schenkers en mensen met een waardevol idee verbindt. Op die manier zet elk zich op zijn/haar manier in voor de eigen regio.

Zowel de schenkers als de doeners willen wij oproepen om de werking van #Regiokracht te leren kennen en mee op zoek te gaan naar deze duurzame initiatieven die steun verdienen!”

Cookievoorkeuren

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u de cookies te aanvaarden.

Lees ons cookiebeleid