Projectoproepen

Welke doelstellingen dienen de projecten te vervullen?

We kijken uit naar initiatieven die inzetten op de noden voor MENS OF OMGEVING en die beiden met elkaar verbinden.

Onder MENS verstaan we ‘sociale noden’. Dit is in de eerste plaats het welzijn van kwetsbare groepen (ouderen, zwakkeren, armoedegroepen…) en jongeren onder inwoners en/of bezoekers.

Maar ook sociale cohesie is een belangrijke nood in gemeenschappen. Dit is de mate waarin burgers zich met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt, woonplaats of streek. Het gaat over hoe mensen bezorgd zijn voor ouderen en zorg dragen voor anderen, hoe verschillende groepen uit de samenleving met elkaar omgaan, bijvoorbeeld zoals rijken en armen.

Onder OMGEVING verstaan we ‘fysieke omgeving’. Dit is een breed begrip en kan gaan over landschappen, bossen, natuurgebieden, landbouwgebieden en platteland, het milieu en het klimaat, lokaal erfgoed, buitenrecreatie, leegstaande panden, groen en natuur in dorp of stad. Zowel projecten in een landelijke als in een stedelijke omgeving komen dus in aanmerking.

Binnen dit kader zijn heel wat initiatieven mogelijk. Projecten moeten voldoen aan minstens een van volgende twee doelstellingen:

 • Projecten die het welzijn van MENSEN versterken en waarbij de OMGEVING een middel is om de doelstelling te bereiken. Bv. Zorgboerderijen, sociale moestuinen, fietsinitiatieven voor kwetsbare groepen, landbouweducatie/onthaal enz.

OF

 • Projecten die zich inzetten voor de OMGEVING en waarbij de samenwerking tussen MENSEN dit mogelijk maakt. Bv. Klimaat- of korte keteninitiatieven, aanleg van speelbos of stukjes natuur toegankelijk voor buurtbewoners, groene ontmoetingsplaatsen enz.

Een jury zal de ingediende projecten beoordelen en selecteren. Vervolgens kunnen de geselecteerde projecten aan de slag om zelf de helft van de nodige middelen op te halen. Ze krijgen daarvoor het beproefd crowdfundingplatform www.streekfondsoostvlaanderen.be ter beschikking. Streekfonds Oost-Vlaanderen begeleidt de initiatiefnemers bij het voeren van de crowdfunding en verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro. Dat geld is afkomstig van bedrijven die met Streekfonds Oost-Vlaanderen een partnership hebben afgesloten.

Welke zijn de criteria?

Ontvankelijkheidscriteria

Deze criteria bepalen of jouw project al dan niet in aanmerking komt.

 • Het project voldoet aan bovenstaande projectdoelstellingen.
 • Het project wordt uitgevoerd in het werkingsgebied.
 • Het project wordt vóór midden 2022 gerealiseerd
 • Volgende projecten komen niet in aanmerking:
  • Projecten die zich enkel openstellen voor doelgroepen binnen de reguliere werking. Bv de vergroening van speelplaatsen of terreinen van jeugdbewegingen komt niet in aanmerking als deze niet structureel worden opengesteld voor een breed publiek.
  • Projecten die commercieel van aard zijn en het algemeen belang niet dienen.
Beoordelingscriteria

Deze criteria bepalen uw score waarop de jury zich zal baseren voor het selecteren van de projecten.

 • Het project komt tegemoet aan bovenstaande projectdoelstellingen.
 • Het project heeft een ruim draagvlak : Het initiatief werd afgetoetst met groepen, verenigingen, gemeentebestuur en er is indicatie dat het project succesvol zal onthaald worden eens het wordt uitgevoerd. Samenwerking met andere verenigingen of initiatieven is een pluspunt. Het project betrekt actief verschillende doelgroepen.
 • Het project heeft een duidelijk plan van aanpak.
 • Het project streeft blijvende resultaten na.
 • Het project heeft een duidelijk financieel plan en een stappenplan voor de crowdfunding.
 • Het project heeft een correcte kostenraming.
 • De projectsteun van Streekfonds Oost-Vlaanderen + de crowdfundingcampagne via Streekfonds Oost-Vlaanderen is cruciaal om het project te kunnen realiseren.
 • De projectsteun van Streekfonds Oost-Vlaanderen + de crowdfundingcampagne via Streekfonds Oost-Vlaanderen maakt een verschil binnen de activiteiten van de projectindiener.
 • De draagkracht van de projectindiener is voldoende om het project uit te voeren.

Wat zijn de projectbudgetten?

Indien het project geselecteerd wordt door Streekfonds Oost-Vlaanderen, voeren de initiatiefnemers zelf eerst een crowdfundingcampagne via het platform op www.streekfondsoostvlaanderen.be. De initiatiefnemers krijgen een opleiding crowdfunding voor aanvang van de crowdfundingcampagnes. Streekfonds Oost-Vlaanderen verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro.

Maximale steun vanuit Streekfonds Oost-Vlaanderen bedraagt dus 5.000 euro.

Het doelbedrag van de crowdfunding bedraagt minstens evenveel als de gevraagde steun vanuit Streekfonds Oost-Vlaanderen. Het doelbedrag kan dus meer bedragen dan 5.000 euro, maar er zal slechts verdubbeld worden tot 5.000 euro.

Voorbeeld 1:
 • Totaal projectbudget: 7.000 euro
 • Doelbedrag crowdfunding: 3.500 euro
 • Gevraagde steun vanuit Streekfonds Oost-Vlaanderen: 3.500 euro
Voorbeeld 2:
 • Totaal projectbudget: 17.500 euro
 • Doelbedrag crowdfunding: 5.000 euro
 • Gevraagde steun vanuit Streekfonds Oost-Vlaanderen: 5.000 euro
 • Eigen financiering: 7.500 euro (reeds in kas of nog te verwerven)
Voorbeeld 3:
 • Totaal projectbudget: 12.000 euro
 • Doelbedrag crowdfunding: 7.000 euro
 • Gevraagde steun vanuit Streekfonds Oost-Vlaanderen: 5.000 euro
In de sectie ‘Financieel plan’ van het kandidaatsdossier dienen volgende aspecten beschreven te worden:
 • Kostenraming van het project
 • Doelbedrag van de crowdfunding
 • Gevraagde bedrag vanuit Streekfonds Oost-Vlaanderen
 • Eigen financiering: Al dan niet reeds verworven en hoe dit zal verworven worden

Wie kan indienen?

Individuen, feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen, vennootschappen.

Goedkeuringsprocedure en voorbereiding crowdfunding

Streekfonds Oost-Vlaanderen selecteert de projecten op basis van de beoordelingscriteria.

De geselecteerde projecten krijgen vervolgens ongeveer twee maand de tijd om de crowdfundingcampagne voor te bereiden.

Er worden twee workshops (van elk +/- 2u) georganiseerd door Streekfonds Oost-Vlaanderen waaraan de projecten dienen deel te nemen. Tijdens deze workshops krijgen de projecthouders een opleiding over crowdfunding.

Het crowdfundingplatform van Streekfonds Oost-Vlaanderen

Met het donatie- of crowdfundingplatform geven we mensen/organisaties/lokale besturen de mogelijkheid rechtstreeks uw project te steunen. Het is een manier om een breed netwerk aan te spreken om een gift te doen. Bovendien geven giften vanaf 40 euro die via het crowdfundingplatform worden overgemaakt aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag door middel van een fiscaal attest dat door de Koning Boudewijnstichting wordt bezorgd. Deze belastingvermindering is een uniek voordeel tegenover andere crowdfundingplatformen.

Het voeren van een succesvolle crowdfundingcampagne vereist een grondige voorbereiding. De projecthouder maakt een projectpagina aan op basis van een template die zal worden aangeboden op de website van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Een sprekende foto of een filmpje waarin u de mensen motiveert om een gift te doen en een wervende projectbeschrijving zijn de basis voor een succesvolle projectpagina. Een crowdfundingcampagne heeft een duidelijke start- en einddatum. Een termijn bij Streekfonds Oost-Vlaanderen bedraagt meestal 8 weken. Tijdens die periode is het noodzakelijk dat er door de initiatiefnemers intensief gecommuniceerd wordt en campagne gevoerd wordt via zoveel mogelijk kanalen i.e. sociale media, traditionele media, enz. Streekfonds Oost-Vlaanderen ondersteunt de crowdfundingcampagnes met een opleiding crowdfunding en advies op maat aan de projecten.

Na het afronden van de crowdfundingcampagne maakt de Koning Boudewijnstichting een contract op met de initiatiefnemers en wordt het opgehaalde bedrag + de bijdrage van Streekfonds Oost-Vlaanderen uitbetaald.

Een project op het platform zetten is gratis. Bij uitbetaling wordt alleen een service fee van 6% ingehouden over het opgehaalde bedrag. Deze service fee wordt gebruikt voor het bekostigen van de online transactiekosten van de payment service provider, de bankkosten en om een optimale trajectondersteuning te garanderen.

Giften bedragen maximaal 1/4 de van het doelbedrag van de crowdfunding.

Cookievoorkeuren

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u de cookies te aanvaarden.

Lees ons cookiebeleid